Navigatie overslaan

Samen1Analyse helpt bij het maken van verklarende analyses

Goede verklarende analyses zijn onmisbaar bij meervoudige en/ of complexe casuïstiek. Ze laten zien hoe het bij een jeugdige, gezin of alleenstaande werkt, via een weergave van persoonskenmerken en omgevingskenmerken en de interacties daartussen.

 • Samen

  Met Samen1Analyse maak je gedeelde verklarende analyses: Je maakt ze samen met alle betrokkenen en legt samen de weg naar de oplossing. Hierbij wordt alles van invloed betrokken, ook de eerdere hulpverlening of maatschappelijke factoren.

 • 1Analyse

  Met Samen1Analyse streef je ernaar dat alle betrokkenen de situatie begrijpen en hetzelfde beeld hebben over de oplossingsrichting. We gebruiken daarvoor alle positieve factoren en zetten die in de Analyse om in een werkzame interactie.

Best practice

Samen1Analyse is door Molendrift ontwikkeld op basis van 30 jaar ervaring met verklarend analyseren. De methodiek wordt ook toegepast door de regionale Expertteams Jeugd in Groningen, Brabant en Zeeland, Jeugdbescherming Amsterdam, Trias Jeugdhulp, het Ondersteuningsteam voor de toeslagenouders en bij de afbouw van ZIKOS.

Vakmanschap

Gedeeld verklarend analyseren is een deskundigheid die kennis, training en ervaring vraagt. Samen1Analyse is hét hulpmiddel voor gedragswetenschappers die dit beheersen of willen gaan leren. Hetzelfde geldt voor jeugd-en gezinsprofessionals die hierin nauw samenwerken met een gedragswetenschapper.

Samen1analyse in de praktijk

Hoe werkt deskundig redeneren in een gedeelde verklarende analyse in complexe situaties?

Malou van Hintum in gesprek met Ellen Loykens, klinisch psycholoog/orthopedagoog en inhoudelijk coördinator van het Expertteam Jeugd Groningen.

Hoe werkt deskundig redeneren in een gedeelde verklarende analyse?

Malou van Hintum in gesprek met Titia Free, orthopedagoog generalist bij Molendrift.

Het kan beter

In de meeste vastgelopen hulpverleningstrajecten ontbreekt een goede verklarende analyse. We weten inmiddels dat aan vrijwel geen enkele uithuisplaatsing een goede verklarende analyse vooraf ging. Ook voorafgaand aan schooluitval is vrijwel nooit een verklarende analyse gemaakt. Gedeelde verklarende analyses kunnen dit soort situaties meestal voorkomen. Samen kunnen we deze beweging omkeren.

Wat bedoel je?

Bij meervoudig complexe problematiek is een goede analyse onmisbaar. Er spelen dan vaak meerdere mechanismen op elkaar in: een langdurige combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen, meerdere, chronische lichamelijke of psychische aandoeningen die elkaar negatief beïnvloeden of hulpverlening die niet tot een gewenst resultaat heeft geleid. Een verklarende analyse verheldert de verschillende mechanismen die op elkaar ingrijpen en toont de aanknopingspunten om tot verbetering te komen. Zo leidt de verklarende analyse tot een keuze van interventies die aansluiten bij de aanwezige positieve interactie-mechanismen en beweegt weg van de interactie-mechanismen die de problematiek in stand houden. En dan ligt er zomaar ineens wel een plan waarin alle betrokkenen zich herkennen en nieuwe kansen biedt.

De applicatie

 • Samenwerken

  Deel concepten op een veilige manier via het internet en werk er samen aan
 • Rapportage

  Voeg een beschrijvende conclusie en een advies toe
 • Downloads

  Maak een download om de analyse zelf te bewaren of in een dossiersysteem op te nemen
 • Versiebeheer

  Zie hoe de analyse zich over de tijd ontwikkelde

Aan de slag? Neem contact op

Wil je een licentie kopen of een demo of training aanvragen stuur dan een mailtje aan info@samen1analyse.nl. Demo’s en trainingen worden door Molendrift gegeven.

Mail ons

Download de brochure

Download brochure
Zij maken al gebruik van Samen1analyse